ID Parterapeut Uddannelsen

Kompetencer med hjerte og sjæl

ID Efteruddannelse / Overbygning

Bevidsthed og udvikling

ID Parterapeut er en banebrydende 1-årig uddannelse, hvor terapien du kommer til at udøve, henvender sig til det modne og bevidste par.

Det betyder par, som gerne vil udvikle sig sammen, og bruge både de gode og de udfordrende situationer i parforholdet, som en anledning til at folde det bedste ud, hver især og hos hinanden.

ID Parterapeut er særligt velegnet for psykoterapeuter, og andre med en lignende baggrund, som vil lære håndværket parterapi. Det er en genre helt for sig selv at lave parterapi og ikke enkelt at oversætte de individuelle metoder til arbejdet med par. 

Sammen med vores erfarne og kompetente undervisere, har vi derfor sammensat ID Parterapeutuddannelsen således at vi lægger det teoretiske og praktiske grundlag for at arbejde med ID Parterapi. 

Vi har et særligt fokus på klinisk træning, med såvel intern træning i øvegrupper som ekstern træning med par som ”øveklienter”. Læs i øvrigt mere detaljeret om uddannelsens indhold under modulbeskrivelserne.

Transpersonlig vinkel

ID Parterapi har en transpersonlig vinkel på parterapi og betragter derfor hovedparten af de udfordringer vi oplever i samspillet med vores kæreste som et udtryk for en slags vågen ‘drøm’, der ikke altid har så meget med den aktuelle virkelighed at gøre.
ID Parterapi handler derfor snarere om at ‘vække’ parret fra ‘drømmen’ end at gå med dem ind i illusionen og forsøge at mediere og forhandle inde i drømmen på drømmens premisser.

Sjælekontakt

ID Parterapi arbejder ikke alene som traditionel parterapi med at løse konflikter og forbedre samspillet mellem  de to parter, men fokuserer også sideløbende på den dybere transpersonlige kontakt, den ordløse kærlighedsdimension eller ‘sjælekontakt’ mellem de to.

Personlig og spirituel udvikling

ID Parterapi er er baseret på den erfaring, at et parforhold er en enestående mulighed for at udvikle sig personligt og spirituelt, ligesom en jordbundet spirituel tilgang til parterapi giver helt unikke muligheder for bæredygtige og langtidsholdbare løsninger på parforholdets udfordringer og problemer.

Indhold og Form


Uddannelsens indhold er bygget op omkring ID Academys holistiske og pentagrale begrebsramme. Uddannelsens formål er at give dig effektive kompetencer til at arbejde med par på alle udviklingsniveauer. Du vi lære hvordan vi arbejder i krydsfelterne mellem de 5 identitets-dimensioner krop, sind, ånd, kultur og natur.

På vores uddannelse får du mulighed for at lære hvordan du arbejder med en række dybdegående processer og værktøjer, som du kan anvende direkte i dit arbejde med par. Du får bl.a. mulighed for at tilegne dig nogle effektive kompetencer som kan hjælpe par med at blive bevidste om deres reaktive interpersonelle mønstre og de kriser der hører til disse mønstre.

Du får mulighed for at lære kunsten at arbejde direkte med parrets dynamikker når de opstår i en session med parterapi. Du lærer desuden, gennem vores unikke tilgang, hvordan du hjælper en konstruktiv mønsterafbrydelse og re-orientering på vej.

Du vil blive trænet i at se og arbejde med de personlighedssider der går identitet i hos par i krise. Du vil herunder få særligt dyb og eksakt indsigt i de følelsesmæssige dynamikker der meget ofte driver de interpersonelle mønstre i parforhold.

Du får derfor også indsigt i en lag række værktøjer du kan bruge til at arbejde med modne og forandringsparate par der vil integrere det bevidste/modne parforhold.

Sidst, men ikke mindst, præsenterer vi dig for en række utroligt spændende processer og metoder som du kan anvende hos det voksende antal par der vil udvikle det essentielle parforhold. Vi introducerer dig for ID-metoder og øvelser der er formålstjenestelige for par som vil udvikle sig dybere og ind imod et mere nydelsesfuldt fælles liv i væren.

Vores erfarne undervisere har gennem mange år arbejdet i praksis med par, og de sørger for at du sikres en troværdig kompetenceudvikling til det håndværk som det rent faktisk er at arbejde med par.

Undervisningens form på ID Parterapeut er en afveksling mellem teoretiske oplæg, praktiske demonstrationer i parterapi, videooplæg, konkrete par-øvelser, faglig supervision, gruppeprocesser, dans, kropsøvelser, tegneøvelser, gulvarbejde, inquiry-processer, visualisering samt meditative værktøjer og klinisk supervision.

Modulbeskrivelser


 

Del 1

1. modul: At vokse op sammen

På modul 1 lærer du…

– Hvordan du ved hjælp af ID-metodens særlige kreative tilgang til parterapi kan hjælpe et par med at opdage deres reaktive ”psykiske fællesøkonomi” og dermed de mønstre som skaber parrets problemer. 

– At få indsigt i de udviklingspsykologiske dynamikker der ligger til grund for de reaktive mønstre i et parforhold.

– Hvordan du genkender udviklingspsykologiske temaer hos par, de temaer/kriser der naturligt hører til forskellige stadier, og hvilke redskaber du mest effektivt kan anvende for at bringe par videre på forskellige udviklingsstadier.

– Hvordan du som ID Parterapeut tager lederskab i parterapien og med vores unikke redskaber sætter gang i en dyb positiv udviklingsproces, der reelt medvirker til at skabe bæredygtige resultater og gennembrud for par.

– Hvordan du på en respektfuld og konstruktiv måde kan hjælpe par med at finde afklaring og motivation for en positiv forandring sammen.

– Hvordan du kan arbejde med par hvor den ene eller begge er tvivl om deres commitment til at skabe positive forandringer.

– Hvordan du på formålstjenestelig vis kan starte et forløb med parterapi op, og hvilke metoder du som ID Parterapeut kan benytte dig af i de allerførste sessioner med par.

Beskrivelse:

ID Parterapeut er baseret på den unikke identitetsorienterede og integrale psykologi, som ID Academy’s grundlægger Ole Vadum Dahl har skabt over de sidste mere end 20 år. 

Det første modul er en introduktion til den fascinerende ID-teoretiske begrebsramme vi arbejder med i ID Parterapi, og det helt særlige potentiale denne har for at skabe uafhængige, vitale og bæredygtige parforhold der er rodfæstet i væren.

I processen med at lære hinanden at kende og skabe fortrolighed på dit hold, træner vi ID-metodens kraftfulde værktøjer. Vi undersøger, hvordan vi kreativt kan bruge hinanden på holdet til at videreudvikle vores færdigheder.

Du lærer ID-begrebsrammen at kende og bliver præsenteret for de effektive redskaber du kommer til at lære under uddannelsen. 

Du får allerede her fra første modul klare retningslinjer for, hvordan du kan begynde din færdighedstræning med dine medstuderende og dine klienter, og hvordan du får en optimal start på de første parsessioner.

På ID Academys Parterapeutuddannelse påbegynder du fra starten rejsen med at ‘smage på din egen medicin’ og lærer dine egne interpersonelle mønstre at kende med det formål at kunne holde dig centreret og fri af modoverføringen i rollen som ID Parterapeut.

2. modul: At åbne op til hinanden

På modul 2 lærer du…

– Hvordan du med ID-metoder på en professionel og tryg måde kan arbejde direkte med parrets interpersonelle processer i dine parsessioner.

– Hvordan du med ID-redskaber kan hjælpe parret til at mærke kontakten med det allerbedste inde i sig selv og mærke det hjerte der har de bedste hensigter og de bedste intentioner.

– Hvordan du hjælper par med at turde åbne op, være sårbare, og tage ting ind med bevidstheden, når først vi etablerer et rum der er større end vores reaktive sider.

– Hvordan du med effektive ID-metoder hjælper par med at kommunikere og udtrykke deres behov på en sådan måde at der er store chancer for at få positiv respons. 

– Hvordan du deeskalerer konflikter hos par, sænker konfliktniveauer og nedtrapper anspændte situationen mellem parterne.

– Hvordan du bygger et team op sammen med parret og skaber en tillidsfuld terapeutisk alliance med begge personer i det enkelte par. 

– Hvordan du som professionel kan være autentisk dig selv, og hvordan det faktisk er en vigtig forudsætning for, at du kan være helt nærværende, ægte empatisk og virkelig effektiv som parterapeut.

Beskrivelse:

Vi arbejder med ID-metoder der åbner op til det sted hvor de bedste hensigter og de bedste intentioner findes hos par. Du får indsigt i processer der åbner til den ærlige og kærlighedsfyldte forbindelse hos parret. 

Vi arbejder inde bag selvets facader og bag de reaktive mønstre i parret. Du får her mulighed for at arbejde med kommunikationsværktøjer der er baseret på de sande behov og længsler. 

Du får lejlighed til at afprøve værktøjer der træner nye former for kommunikation, der er langt mere effektive i forhold til at skabe forståelse og få vores budskaber ud til partneren. Træningen vil gøre dig endnu dygtigere til at skabe klarhed, deeskalere konflikter og i det hele taget skabe dybe og nærende relationer for par.

Hengivelse og mod til være ”psykisk nøgen” og sårbar over en partner er nøgleord for modulet.

3. modul: At rydde op hver for sig og i det fælles

På modul 3 lærer du…

– Hvordan du på en konstruktiv og meget håbefuld måde, kan hjælpe par der kommer med deres akutte problemer og kriser, så de kan komme til at se meningen med kriserne.

– At arbejde med parrets interne forskellighed som et sundt fundament for et uafhængigt kærlighedsforhold.

– Hvordan du på en fordomsfri og helt naturlig måde lærer begge parter i et forhold, at der er løbende skyggearbejde forbundet med at leve i det modne og bevidste parforhold.

– At bruge ID-værktøjer som giver indsigt og mulighed for at parret kan rydde op hver for sig, og sammen, i det stof som deres interpersonelle dynamikker løbende frembringer.

– Hvordan problemer med intimitet og seksualitet i særlig høj grad afspejler  parrets mønstre.

– Hvordan du arbejder med temaet ”utroskab” i parterapi. 

– Hvordan du med konkrete ID-metoder kan hjælpe par med at opdage deres ubevidste indlejrede former og de tilknytningsstile de hver især har med sig i det fortrængte ubevidste.

– Hvordan du som ID Parterapeut arbejder med begrebet ”tilgivelse”.

 

Beskrivelse:

Vi arbejder med skyggeprocesser på holdet og bruger vores eget gruppefelt til at se på såvel lyse og mørke skygger. Vi laver skyggearbejde sammen og du kommer desuden til at arbejde i parterapeutiske øvelser med skyggearbejde fra dine egne relationer og forhold. Du vil som altid på vores uddannelse få trænet parterapeutrollen i forbindelse med værktøjerne.

Krise og udvikling er ifølge et gammelt kinesisk bogstavstegn en og samme ting. Vi vil arbejde os ind i en forståelse af denne sandhed gennem teori og praksis hvor vi vil arbejde med ID-skyggebegreber. 

Skyggearbejdet i parforhold er en ren skattekiste til udvikling. Vi arbejder med at finde nøglen til skattekisten og får tillid til det enormt store og frigørende potentiale der findes i oprydningsarbejdet i et parforhold.

4. modul: At vågne op sammen

På modul 4 lærer du…

– Hvordan du som ID Parterapeut hjælper parret med at lave ”løbende relationshygiejne” således at de kan se på deres former sammen og lade dem gå i opløsning. 

– Hvordan du arbejder med par som lever i sammenbragte familier og hjælper dem med at rumme de særlige udfordringer der her er i spil.

– At arbejde med ID-metoder der giver par muligheden for at få smagsprøver på kontakten med det sted i sig selv hvor de har mulighed for at opleve dybe, gensidige og inderlige møder.

– At arbejde med ID-metoder der kan give parret mulighed for at havne i de dybeste og mest inderlige sjælemøder hvor åbenhed, friskhed og her-og-nu bevidsthed eksisterer.

– Hvordan du som ID Parterapeut kan hjælpe par med at vågne op fra de sider i dem selv der spiller sammen med partneren og får dem ind i uhensigtsmæssige mønstre.

– At arbejde med redskaber der giver par konkrete erfaringer med en ny og sund sammensmeltning samt ny og sund adskillelse. Her under at genkende deres mønstre med usund sammensmeltning og usund adskillelse.

– At arbejde med det store potentiale der opstår når parret rodfæster sig i væren og kender hinandens reaktive sider mens de hver især kan stå i sig selv uafhængigt.

 

Beskrivelse:

Vi vil arbejde med ID-redskaber, der giver parret mulighed for at vågne op fra de sider der styrer deres liv, og hvor parforholdet ender op i et spil. 

Vi vil derfor arbejde med parrets ”psykiske fællesøkonomi” og se hvordan der er to registre af roller der udspiller sig i parforhold. 

To roller kan ikke have dyb kontakt og når par sammen får mulighed for at vågne op til deres psykiske fællesøkonomi opdager de pludselig den drøm de er fanget i. En af os spiller f.eks. Romeo mens den anden spiller Julie i Hamlet.

I forbindelse med de parterapeutiske øvelser vil vi også ”smage vores egen medicin” og undervejs vågne op fra de sider i os selv der spiller sammen med vores partner og får os ind i uhensigtsmæssige mønstre. 

På dette modul arbejder vi med værktøjer som giver dig mulighed for at hjælpe parret med at vågne op til deres personlige essens, deres fælles essens og den enkle følelse af væren. 

Kort sagt vil vi på dette modul arbejde med ”det transformerende parforhold”.

5. modul: At lyse op som par

På modul 5 lærer du…

– Hvordan du som ID Parterapeut kan arbejde med parrets fælles formål og fælles kald.

– ID-metoder som giver par mulighed for at hjælpe og støtte hinanden gensidigt til at være den forskel de hver især er født til.

– En række kreative ID-redskaber som du konkret kan anvende når du vil inspirere og hjælpe par med at skabe visioner sammen.

– Hvordan du som ID-parterapeut kan hjælpe par til at genfinde eller styrke intimitet, begær og seksualitet.

– At arbejde med nogle smukke par-processer som konkret hjælper og inspirerer par som vil skabe en dybere udviklingsrejse sammen.

– Hvordan du som ID Parterapeut kan hjælpe parret med at rejse deres kraft og give dem mulighed for at holde fast i deres positive forandringer, deres visioner og retning, i ID Parterapi.

 

Beskrivelse:

Vi vil gennem flere dimensioner af identitet se på parforholdets potentiale, og vi arbejder konkret med en række kreative ID-metoder som giver par mulighed for både at skabe deres fælles vision. 

Her får du virkelig en sand skattekiste af fascinerende og spændende ID Parterapeutiske metoder hvor både tegneøvelser og guidede visualiseringer indgår.

Når et par lyser op bliver de automatisk inspirerende at være sammen med og et levende eksempel på at også par gør en forskel i verden.

Vi arbejder med at den kærlighed der er i mellem os i et parforhold bliver inspirerende for andre, at den skaber resonans og giver håb for omverden. 

Vi arbejder med hvad der skal tages ansvar for i det fælles vi, når et par vil holde deres retning og udleve deres visioner, og hvad der skal tages ansvar for individuelt på denne vidunderlige rejse.

Certificeringen til ID Parterapeut foregår på det sidste modul hen over de sidste to dage af uddannelsen.

Hvad indeholder uddannelsen?


 

Uddannelsen består af i alt 5 undervisnings- og træningsmoduler a 4 dage samt 16 timers gruppesupervision.

Undervisningstider:
Torsdag: 15.00 – 21.00
Fredag: 10.00 – 17.30
Lørdag: 10.00 – 17.30
Søndag: 10. 00 – 16.00

Pris:
37.000,- kr. inklusiv supervision, certificering og en bogpakke.

Supervision og evaluering undervejs:

Inkluderet i kursusprisen er 4 X 4 timers gruppesupervision. Supervisionen er en meget vigtig del af vores uddannelse og foregår i mindre grupper, ca. midt i mellem modulerne. 

Supervisionen er primært af faglig og klinisk karakter. Her får du, løbende gennem året, individuel feedback fra vores erfarne undervisere på dit arbejde som ID Parterapeut. 

Du får ID-metoderne arbejdet ind under huden, teorien og modulets faglige stof integreres, og du modtager klinisk supervision på dit klientarbejde.

Vi giver også supervision og støtte til det emne du vil fremlægge til din certificering. 

I løbet af uddannelsen skal du øve dig og lave min. 40 timers færdighedstræning. Du bestemmer selv hvornår du vil deltage i en øvegruppe og kan selv foreslå datoer og tidspunkter for medstuderende på vores intranet. 10 af de 40 timers færdighedstræning skal være parterapi med eksterne klienter.

Certificeringen er inkluderet i prisen. 

Certificeringen til ID Parterapeut foregår på det sidste modul hen over de sidste to dage af uddannelsen. Her skal du lave en klinisk parterapi eller vise et mindre video-uddrag af en parterapi du har lavet. Bagefter skal du reflektere med en af vores undervisere om dit arbejde. Gruppens deltagere indgår undervejs i certificeringen i feedbackteam for hinanden.

ID Parterapeutuddannelsen er åben for psykoterapeuter, og andre med en lignende baggrund, som har lyst til at arbejde professionelt med parterapi og med udvikling for par. Det kan være som ID Parterapeut eller i forbindelse med andet relationelt arbejde.

I forbindelse med ansøgning og tilmelding til ID Parterapeutuddannelsen skal du kort beskrive hvilken uddannelsesbaggrund du har.

For yderligere information om optagelse, kontakt tlf: 70 26 16 36

Jeg har ikke ord for alt det ID-Academy har betydet af positiv livsforandring for mig og min familie. Jeg er overbevist om at ID i høj grad bidrager til at gøre verden til et bedre sted.

Gitte Olesen
ID Psykoterapeut

En uddannelse ved ID Academy er en rejse… det er en rejse hjem til dig selv igen. De værktøjer og redskaber du bliver præsenteret for, kan du ikke læse dig til kun. Det skal prøves og opleves på egen krop.

Claus Mikkelsen
ID LifeCoach

Det får du med på uddannelsen


Supervision og evaluering undervejs

Inkluderet i kursusprisen er 4 X 4 timers gruppesupervision på hvert uddannelsesår.

Certificering

Certificeringen er inkluderet i prisen. Den foregår på det sidste modul hen over de sidste to dage af uddannelsen.

Bogpakke, 1. år

5 centrale bøger udgivet af I AM (ID Academy) er inkluderet i prisen.

Mød os


 

Kom til et inspirationsmøde

Oplev os


 

Tilmeld dig ID Parterapeut Uddannelsen